Нефрология

Нашите кабинети / Нефрология

Бъбречните заболявания са едни от най-честите хронични болести, които свързваме с инвалидизация и влошено качество на живота. Голяма част от тях протичат скрито, с промени в изследванията на урина и кръв, поради което се разпознават късно и това ограничава възможностите за лечението им. Своевременното им диагностициране повишава шанса за ефективното им лечение.

Търсете консултация с нефролог, ако имате:

  • Хипертония (повишено артериално налягане)
  • Отоци по краката
  • Промени в изследването на урина
  • Инфекции на пикочните пътища
  • Наднормено тегло
  • Захарен диабет
  • Подагра
  • Системни заболявания (лупус, ревматоиден артрит, болест на Вегенер, синдром на Рейно и др.)
  • Фамилна обремененост или налична бъбречна болест

В Preventica се предлага пакет за ранна диагностика на бъбречни заболявания, обхващащ насочени изследвания на кръв, урина, ехография на отделителната система.

В Preventica се извършват :

1/ Консултация със специалист нефролог;

2/ Ехографско изследване на отделителната система с най-съвременна техника;

3/ Насочени изследвания на кръв и урина в насока диагностика на бъбречни заболявания;

4/ Обучение на пациенти с хронични бъбречни заболявания относно необходимия хигиенен и диетичен режим.